greeting

Sunday, September 20, 2015

Bab 5 Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota


Bab 5   Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota 
  5.1  Cara-cara membuat nota
 •  Annotation
 • Outline notes
 • Column notes
 • Nota rumusan


   5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota
 • Pengurusan Grafik
 • Peta Minda
 • Pemetaan i-Think
 • Teknik Menyoal Aras Tinggi
 • Penyoalan Sokratik
 • Soalan bertumpu dan mencapah 
 • Lingkaran soalan
 • Alat-alat CoRT 1 
 • Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)

 Document Link :
https://drive.google.com/file/d/0B6nLibWDXObkTFNGUkFWOFJIUTQ/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment