greeting

Sunday, September 20, 2015

Bab 6 Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis Bab 6 Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis 
6.1  Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2  Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3  Menilai maklumat
      6.4  Mensintesis maklumat untuk menghasilkan bahan bertulis

 Document Link :
 https://drive.google.com/file/d/0B6nLibWDXObkbmd3dldZc3JZdGc/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment