greeting

Sunday, September 20, 2015

Bab 3 Kemahiran Perolehan dan Pengurusan MaklumatBab 3 Kemahiran Perolehan dan Pengurusan Maklumat 
3.1  Pencarian Sumber maklumat
3.2  Pengurusan maklumat
    3.3  Pencarian di perpustakaan  

3.4  Pelayaran Internet
    3.5  Sumber Primer dan Sumber Sekunder

Document Link :  
https://drive.google.com/file/d/0B6nLibWDXObkUFYwVThFUmN0VmM/view?usp=sharing

No comments:

Post a Comment